logo

pàgina 76:

On diu:

24 Raïms reunits, normalment, en nombre igual o superior a 3, fent una inflorescència digitada . . .  Dichanthium
Raïms agrupats en grups de 2 . . .   25
25 Tiges amb només 2 raïms (>4 cm de longitud) situats a l'àpex . . .  Andropogon
Tiges amb diversos parells de raïms (<4 cm de longitud) . . .   Hyparrhenia

 hauria de dir:

24 Espigues normalment en nombre igual o superior a 3, formant una inflorescència digitada . . . Dichanthium
Espigues en grups de 2 . . .  25
25 Tiges amb només 2 espigues (>4 cm de longitud) situades a l'àpex . . .   Andropogon
Tiges amb diversos parells d'espigues (<4 cm de longitud) . . .  Hyparrhenia

pàgina 80:

On diu:

Glumel·la inferior amb una aresta 1-3vegades tan llarga com ella . . . Vulpia
Lemma mútic o amb una aresta més llarga que ell . . . 72

 hauria de dir:

Glumel·la inferior amb una aresta 1-3vegades tan llarga com ella . . . Vulpia
Glumel·la inferior mútica o amb una aresta clarament més curta que ella . . . 72