logo

A la pàgina 44, a la relació d'espècies anellades al Port, a la línia del Regulus ignicapilla diu que pesa 22,53 g. Hauria de dir 5,43 g. S'observa també que les lletres que passen sota la línia queden retallades per un error de format tipogràfic.


A la pàgina 130, on diu La Falconera hauria de dir Barranc de la Perxa amb les parets de la cova del Moro. La Falconera quedaria a la dreta